Enjeksiyon Plastik Sakarya

Plastik Enjeksiyon ürün imalatı  Ham maddenin ürün oluncaya kadar geçirmiş olduğu işlem basamaklarının tümüne, Plastik Enjeksiyon ürün imalatı denir. Ürün geometrisi ve malzeme özellikleri yanında enjeksiyon prosesinin de ürün üzerinde etkisi vardır. Kalıp tasarımındaki hatalar kolay düzeltilemez ama bu hataların prosese etkileri belli oranda azaltılabilir ve istenilen kalitede ürünler elde edilebilir. Bir enjeksiyon çevrimi çeşitli safhalardan oluşur. Prosesin işleyiş şeklinin ve her safhasının ürün kalitesine olan etkilerini daha kolay anlayabilmek için prosesin safhalarını aşağıdaki şekilde sıralamak mümkündür.

Ø Hammadde Alımı : Vida dönerek bir yandan malzeme hunisinden kovanın içine plastik ham maddeyi alırken bir yandan da erimeye başlayan malzemeyi kovana aldığı malzeme sayesinde ileri, meme boşluğuna doğru iter. Vida bu işlemi yaparken dönerek eksen hizasında geriye doğru hareket eder.

Ø Hammadde Alımının bitmesi: Vidanın dönmesi durur. Memede artık enjeksiyon yapmaya yetecek kadar eriyik ham madde vardır.

Ø Kalıbın kapanması: Mengene, kalıp yarımlarını tam olarak üst üste gelecek şekilde sıkıca kapatır. Ø Enjeksiyon grubunun ileri gitmesi: Enjeksiyon memesi ile kalıbın yolluk elemanının yüzeyleri oturuncaya kadar enjeksiyon grubu ileri doğru hareket eder.

 Ø Enjeksiyonun başlaması: Vida dönmeden, eksen hizasında ileri hareketiyle eriyik ham maddeyi kalıp boşluğuna doğru iter yani enjekte eder.

Enjeksiyonun bitmesi: Eriyik ham madde kalıp boşluklarını tam olarak doldurmuştur. Kalıba enjekte edilen eriyik ham madde daha düşük sıcaklıktaki kalıba temas eder etmez soğumaya başlar ve çökme yapar yani büzülür. Çökmeyi engellemek için biraz daha eriyik ham madde kalıba gönderilir (ütüleme veya tutma basıncı safhası). Enjeksiyon işlemi iki safhadan meydana gelir:

Toplam enjeksiyon: Normal enjeksiyon + Ütüleme

  • Normal enjeksiyon: Ham maddenin kalıba belli bir basınçla ve değişik hızlarla enjekte edildiği safhadır.
  • Ütüleme işlemi: Kalıba basılan malzemenin çökmesini ve çapaklanmasını engellemek için belirlenen bir konumdan itibaren değişik basınçlar ve belli bir hızla enjeksiyon işleminin devam etmesidir. Pratikte ütüleme safhası da denilen bu bölüme tutma basınçları safhası da denir. Bu safhada kalıp içindeki malzemeye birden çok basınç değeri uygulanır.

Ø Soğuma: Kalıba dolan eriyik ham madde soğuması, kendisinden daha soğuk olan kalıp duvarına değer değmez yani enjeksiyon işlemi başlar başlamaz meydana gelir. Kalıp içinde ürün hâline gelen malzemenin, kalıptan deformasyona uğramadan çıkarılabilmesi için tutma basınçları safhasından sonra da bir müddet daha soğumaya devam etmesi gerekmektedir. Soğuma süreci başladığında aynı anda ikinci çevrim için Hammadde Alımı safhası da başlar. Üretime uygun bir makine ile Hammadde Alımı safhası daha ürünün soğuması işlemi bitmeden sona erer. Pratikte hangi safhanın daha önce biteceği, parçanın et kalınlığına ve Hammadde Alımı uğrayan malzemenin miktarına bağlıdır. Eğer makinenin Hammadde Alımı performansı yeterli değil ise çevrim süresi uzar, bu da maliyeti artırır.

Ø Ürünün kalıptan dışarı atılması (iticiler): Kalıplanan malzeme yeterince soğuduktan sonra kalıp açılır ve ürün, itici denen sistem yardımıyla kalıptan dışarı atılır. Bu işlem basamaklarından sonra bir enjeksiyon çevrimi bitmiştir ve diğer bir çevrimin başlaması için sistem hazır hâldedir. Bu işlem basamakları sürekli tekrarlanarak yeni enjeksiyon çevrimlerini meydana getirir. Çevrim süreci (enjeksiyon işlemini meydana getiren tüm safhaların toplam gerçekleşme zamanı) işlem maliyeti bakımından son derece önemlidir. Bunun için tüm safhaların minimum zamanda gerçekleşmesi sağlanmalıdır.

Enjeksiyon Plastik kocaeli ,Enjeksiyon Plastik düzce , Enjeksiyon Plastik bilecik , Enjeksiyon Plastik hendek , Enjeksiyon Plastik istanbul , Enjeksiyon Plastik gebze, PLASTİK KALIP, izmit plastik enjeksiyon